0212 291 66 67 bilgi@sanatgezgini.com
0

SEPET

Sepetinizde hiç eser yok.

Aylin Beyoğlu

Aylin Beyoğlu

1978 yılında Edirne'de doğdu.
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Öğretmenliğini, Eğitim Fakültesi ve bölüm birincisi olarak tamamladı.
2005 yılında Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-iş Anabilim Dalı'nda Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı.
2010 yılında ise doktora eğitimi için Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü'ne geçiş yaptı ve 2013 yılında mezun oldu. 2014 yılından itibaren Araştırma Görevlisi olarak Trakya Üniversitesi’ nde çalışmaya devam etti. 2017 yılında aynı üniversitede once Dr. Öğretim Üyesi daha sonra Doçent oldu. 2018 yılında Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı oldu ve görevini sürdürmeye devam etmektedir.

Eğitim Durumu
2013 Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Doktora
2007 Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans
2003 Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Lisans

Kişisel Sergiler

2007 Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-iş Bölümü, Selimiye Yerleşkesi Sergi Salonu, Edirne
2008 “Doğanın Dinamizmi”, Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sanat ve Eğitim Merkezi, Güllapoğlu Yerleşkesi, Edirne
2008 "Ss. Cyril and Methodius" University Faculty of Pedagogy Skopje, Ohrid, Makedonya 2008 “Doğa Verileri”, “Second International conference on Advanced and Sysmatic Research” 13-15 Kasım 2008, Zadar, Hırvatistan
2008 “Ruha Yansıyanlar”, Trakya Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı Sanat ve Eğitim Merkezi, Güllapoğlu Yerleşkesi, Edirne
2008 “Renklerin Dinamizmi”, Devlet Resim ve Heykel Müzesi Galerisi, Beyoğlu- İstanbul.
2014 “Doğa Verileri II”, Trakya Üniversitesi Mehmet Akif Ersoy Binası Sergi Salonu, Edirne.
2015 “Kılavuzun Günlüğü”, Artisan Sanat Galerisi, Nişantaşı, İstanbul.
2017 “Kılavuz ve Teoriler”, Edirne Devecihan Kültür Merkezi, Edirne. Sanat Anlayışı
Sanatçının toplum baskısını ele alan resimlerinde, toplum içerisindeki bireyler karga imgesiyle temsil edilirler. Sanatçı karga imgesiyle sosyal yapıda bireye, birey özgürlüklerine vurgu yapmaya çalışmakta, imgenin; zeki, mücadeleci ve asil oluşuna dikkat çekerek insana verdiği değeri yansıtmaktadır. Sanatçının resimlerinde bireyin önemi ve değeri, karganın asil yapısı ile yüceltilmiştir.Sanatçı resimlerinde kalıplaşmış fikir oluşumlarından uzaklaşarak anlık ve geçici duyguları betimlemeyi önemsemiştir. Sanatçı dile getirilmesi güç sezgi ve izlenimlerin canlandırılarak, ruhsal durumun belirsizliklerinin çözülmesi, karmaşık duygulardan arındırılmış imgelerle var oluşun gizemini yansıtmıştır. Toplumsal baskılardan sıyrılarak bireysel var oluşu anlatmaya çalışır. Toplumdaki bireylerin yaşam biçimini resimlerinde yorumlayarak, yaşanan ortamı tanımlar.

Toplumdan ve sosyal yaşamdan soyutlamadan en güçlü ifade arayışına bir sembol ile varmaya çalışması onun önemli bir anlayışı olarak görülür. Sanatçı, harfleri, kelimeleri ve renkleri, resmin plastik değerlerini kullanarak, görsel ve düşünsel bir dünya arasında toplumsal baskıyı ve birey üzerindeki etkisini, geçmiş zamanda alınan kararlar ve yarına duyulan endişe ile yansıtmaya çalışmıştır. Resimlerinde yer verdiği harf ve kelimeler, sembolik ifadeler bu zihinsel girdabı nasıl çözdüğünün önemli bir göstergesidir.

 Sanatçı, rengi ve biçimi en esas öğelere indirgeyerek, resimlerini kompozisyonlara yüklenen ifadelerden arındırarak anlayışının temel tutumunu oluşturmuştur. Sanatçı resimlerinde, beyaz ya da açık ton ile elde ettiği boşluk hissiyle özgür alanlar yaratarak, özgürlüğe duyulan istek ve uğruna harcanan çabayla, toplumsal baskının yarattığı gerilimi ortadan kaldırdığı hissedilir. Resimlerinde bir araya getirdiği farklı lekeler ve yüzeyde üst üste kullandığı boya katmanlarıyla oluşturduğu dokuların özelliklerini aktaran eklektik yapı ile bazen içinde bulunduğumuz toplumun dışına çıkmamız gerektiğini hissettirir. 

İşleniyor...