0212 291 66 67 bilgi@sanatgezgini.com
0

SEPET

Sepetinizde hiç eser yok.

Çağdaş Şahin

Çağdaş Şahin

1988 Erzincan'da doğdu.
2007 yılında İzmir Işılay Saygın Anadolu Güzel Sanatlar Lisesini bitirdi.
2012 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesini bitirdi.
2014 yılında Mimar Sinan  Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Sanat ve Tasarım Bölümü Yüksek Lisans Programına katıldı.

Çalışmalarında amaçladığı doğal olanın yanılsaması, öldürülen doğa, organik dokuların değişim sürecidir. Yapaylaşmayı ve
aynı zamanda tam tersine teknolojinin doğal bir nesneye dönüşmesi sürecini anlatır. Resmin ritmini oluştururken ekranda ki mesafeye göre alanlardaki birbirinden farklı organik dokuların (ağaç, dalga, damla vb.) bir aradaki düzeni veya düzensizliğinden oluşan etkiyle bir nevi özdeşleşerek  öznel bir dönüştürülmüş doğala ulaşmış oluyor.
Çalışmalarında izleyicinin resme dahil olması, eleştirilecek veya haz duyulacak bir nesne olarak resmi dışlayamaması, izleyicinin eserin bir parçası haline gelmesi için 3d analygraph tekniğini kullandı. Çizgi yerine daha çok organik ve inorganik farklı doku örnekleriyle, yeniden yaratılmış doğaydı dahil etmek istediği. Bu çalışmalar renkli gibi görünse de aslında gözlük ile bakıldığında açık koyu resim haline dönüşüyor.
Bu serideki resimlerin boyutlarının büyük ve yan yana açılı olarak asılı sunulmasının amacı, kendi oluşturduğu ve aslında makro veya mikro kosmostodaki bir görüntüyle eşleştiğini bildiği bu kompozisyonu izleyicinin üç boyutlu olarak deneyimlemesiydi.

Kişisel Sergiler

2007 – İzmir I.S.A.G.S.L Sanat Galerisi, Kişisel
Resim Sergisi, İzmir

Karma Sergiler

2015 Şefik Bursalı Resim Yarışması Sergisi, Ankara
2015 Artist 2015 Tüyap İstanbul Sanat Fuarı Bahçe grubu “Labirent” Proje Sergisi
2015 ESOGÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi Bahçe Proje Sergisi
2014 Artist 2014 Tüyap İstanbul Sanat Fuarı Bahçe Proje Sergisi
2013, 2012, 2011 - Tüyap Sanat Fuarı “Gravürhane”, İstanbul
2012- 71. Devlet Resim Heykel Yarışması, Ankara
2012- 35. Dyo Resim Yarışması Sergisi, İstanbul
2012- Ümraniye Belediyesi Resim Yarışması Sergisi, İstanbul
2012- Hush Galeri, İkametgah Kadıköy Sergisi,İstanbul
2011- International Art Center, “100 Genç Yüz” Karma Sergisi, İstanbul
2011- Galatea art, “Birbirimizden…” Karma Sergisi, İstanbul
2011 – Toprak Sanat Galerisi Bazaart Karma Sergisi, İstanbul
2011 – Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi M.Ü. Karma Sergisi, İstanbul
2010 – Marmara Üniversitesi 20 No’lu Atölye Karma Sergisi
2010 – Devrim ERBİL Sanat Galerisi, “Atölye D.E. Resim Sergisi”, İstanbul
2009 – Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü, ”7 No’lu Atölye Karma Resim Sergisi
2009 – Tüze Sanat Galerisi, “ Devrim Erbil ve Genç Arkadaşları Resim Sergisi” , İstanbul
2009 – Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kültür Merkezi Sergi Salonu, Özgün Baskı Resim Karma Sergisi, Bolu
2009 – Kadıköy Belediyesi Sanat Galerisi, “7. Geleneksel Kasdav Resim Yarışması Sergisi”, İstanbul

İşleniyor...