0212 291 66 67 [email protected]
0

SEPET

Sepetinizde hiç eser yok.

Mehmet Yıldırım

Mehmet Yıldırım

1991'de Antalya'nın Manavgat ilçesinde  doğdu.
Anadolu Üniversitesi  Güzel  Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden 2014 yılında mezun olmuştur.
Çalışmalarını Eskişehir’deki atölyesinde sürdürmektedir.

SERGİLER VE ÇALIŞTAYLAR :

2017 - ‘’KALDERA’’ Kişisel Resim Sergisi, Ziraat Bankası Kuğulu Sanat Galerisi, Ankara
2017 - ‘’3+1=26’’ Karma Resim Sergisi ,Mart Sanat Galeri , Eskişehir
2017 - ‘’PassportART’’  ARTANKARA  3. Çağdaş Sanat Fuarı, Platform A Galeri, Ankara
2017 - ‘’PassportART’’ Karma Resim Sergisi, Hobi Sanat Galeri , İstanbul 
2016 - Küçük Şeyler Karma Sergisi, Galerie Art'et Miss , Paris/Fransa
2016 - ‘’ SYNERGIE/SİNERJİ’’ Karma Resim Sergisi,Hobi Sanat Galeri , İstanbul
2016 - ‘’ SYNERGIE/SİNERJİ’’ Karma Resim Sergisi ,Platform A/Armoni Sanat Galeri, Ankara      
2016 - III.Tüsgad ''Gençlerle Birlikte '' Sanat Fuarı , Ankara
2016 - 8. Uluslararası PortakalÇiçeği Sanat Kolonisi, Sapanca
2016 - ‘’3+1=29’’ Karma Resim Sergisi ,AG-Sanat Evi / Ankara
2016 - ‘’SYNERGIE/SİNERJİ’’ Karma Resim Sergisi ,GT-Art Galeri / İzmir
2016 - Terakki  Vakfı  Sanat Galerisi , Karma Resim Sergisi  -  İstanbul
2015 - 2.Uluslararası Plastik Sanatlar Çalıştayı,  Süleymanpaşa /Tekirdağ
2015 - Societe Nationale Des Beaux-Arts , Carrousel du Louvre ‘’ SYNERGIE/SİNERJİ’’  - Paris/Fransa
2015 - 7. Uluslararası Portakal Çiçeği Sanat Kolonisi, Sapanca
2015 - III. Ulusal Akçaabat Resim Çalıştayı,  Trabzon
2015 - ‘’PassportART’’  Karma Resim Sergisi, Galeri Soyut,  Ankara
2014 - ’’NEVZEMİN’’ Kişisel Resim Sergisi , Galeri Soyut / C Salonu - Ankara
2014 - Societe Nationale Des Beaux-Arts ,Carrousel du Louvre’’ÇOĞALMA/PROGRESSER’’Paris/Fransa
2014 - İzlenimyorum / Paris Sergisi / Galeri Soyut,  Ankara
2014 - Artist 2014 / Galeri Soyut, 24. Uluslararası  TÜYAP İstanbul Sanat Fuarı,İstanbul
2013 - 11. Uluslararası Plastik Sanatlar Festivali Monastır,Tunus
2013 - İzlenimyorum / Karadeniz Sergisi, Galeri Soyut, Ankara
2013 - II. Ulusal Akçaabat Resim Çalıştayı, Trabzon
2013 - Buluşma - VII, Galeri Soyut / C Salonu - Ankara
2013 - ''Keza'' Karma Resim Sergisi, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi,  Eskişehir
2012 - 2016 - Küçük Şeyler Karma Sergileri, Ankara ,İstanbul , Bodrum,Eskişehir

He was born in Manavgat district of Antalya in 1991. He graduated from Anadolu University Fine Arts Faculty Painting Department in 2014.
He continues his work at his workshop in Eskişehir.

EXHIBITIONS AND WORKSHOPS:

2017 - '' KALDERA '' Personal Painting Exhibition, Ziraat Bank, Kuğulu Art Gallery, Ankara
2017 - '' 3 + 1 = 26 '' Group Exhibition, Mart Art Gallery, Eskisehir
2017 - '' PassportART '' ARTANKARA 3rd Contemporary Art Fair, Platform A Gallery, Ankara
2017 - '' PassportART '' Mixed Painting Exhibition, Hobi Art Gallery, Istanbul
2016 - Small Things Group Exhibition, Galerie Art'et Miss, Paris / France
2016 - '' SYNERGIE / SYNERGY '' Group Exhibition, Hobi Art Gallery, Istanbul
2016 - '' SYNERGIE / SYNERGY '' Mixed Painting Exhibition, Platform A / Armoni Art Gallery, Ankara
2016 - III.Tusgad '' Together with Youth '' Art Fair, Ankara
2016 - 8th International  Orange Flower Art Colony, Sapanca
2016 - '' 3 + 1 = 29 '' Group Exhibition, AG-Art House / Ankara
2016 - '' SYNERGIE / SYNERGY '' Group Painting Exhibition, GT-Art Gallery / Izmir
2016 - Terakki Foundation Art Gallery, Group Painting Exhibition - Istanbul
2015 - 2.International Plastic Arts Workshop, Süleymanpaşa / Tekirdağ
2015 - Societe Nationale Des Beaux-Arts, Carrousel du Louvre "SYNERGIE / SYNERGY" - Paris / France
2015 - 7th International Orange Flower Art Colony, Sapanca
2015 - III. National Akçaabat Painting Workshop, Trabzon
2015 - '' PassportART '' Group Painting Exhibition, Gallery Abstract, Ankara
2014 - '' NEVZEMİN '' Personal Painting Exhibition Gallery Abstract / C Hall - Ankara
2014 - Artist 2014 / Gallery Abstract, 24th International TÜYAP Istanbul Art Fair, Istanbul,
2014 - Societe Nationale Des Beaux-Arts, Carrousel du Louvre''  PROGRESSER''Paris / France
2014 - Impression / Paris Exhibition,  Gallery Abstract, Ankara
2013 - 11th International Plastic Arts Festival Monastir, Tunisia
2013 - Impression / Black Sea Exhibition, Gallery Abstract, Ankara
2013 - II. National Akçaabat Painting Workshop, Trabzon
2013 - Meeting - VII, Gallery Abstract / C Hall - Ankara
2013 - '' Also '' Mixed Painting Exhibition, State Fine Arts Gallery, Eskisehir
2012 - 2016 - Small Things Mixed Exhibitions, Ankara, Istanbul, Bodrum, Eskisehir 

İşleniyor...