0212 291 66 67 bilgi@sanatgezgini.com
0

SEPET

Sepetinizde hiç eser yok.

Yiğit Dündar

Yiğit Dündar

1987’de Konya’da doğdu.
2000-2001 yıllarında Bedriye Yazgan’dan, 2001-2005 yıllarında Gülten Kocabaş’tan temel sanat eğitimi aldı.
2005-2009 yıllarında Mahir Güven atölyesinde resim çalışmalarına devam ederken Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Bölümü’ne girdi ve eğitimini 2010’da tamamladı.
Resim alanında birçok ödül aldı, kişisel ve karma sergilere katıldı.
2012’de Yeditepe Üniversitesi Plastik Sanatlar Bölümü Yüksek lisans programına katıldı.

Yiğit Dündar, figürcü ve gerçekçi yaklaşımını kendi kişisel arayışları ile geliştirmekte ve derinleştirmektedir.
Rönesans ve barok sanatından ilham alarak kendine özgü üslubu ile figürlerini yaratırken insanın doğal güzelliğini
yakalamaya çalışır.
Figür ön planda olmakla birlikte, fiziksel varlığın yanı sıra duyguların baskın olduğu çalışmalarında başlangıcı ve sonu olmayan açık kompozisyon anlayışıyla çizdiği figüre sarılı kumaşları duyguları anlatmak için kullanır ve bununla sarıp sarmalanma, sıcaklık, sevgi gibi romantik  temel ihtiyaçları vurgulamaktadır.
Bir yanda figürle insanın kendi doğasından kaynaklanan fiziksel ve ruhsal sınırları aşma, mükemmelliğe ulaşma
çabası diğer taraftan insanın ürettiği metalar ile arasındaki ilişkinin yakınlığı,  bağımlılığı,  bir yere ait olma duygusunun
yaşattığı zaaf hatırlatılmaktadır.
Dündar, yalın kompozisyon anlayışıyla hareket etmekte ve izleyicide uyandıracağı duyguya odaklanmaktadır.
Yansıtmak istediği duyguya bağlı olarak ışık figürün belli bir noktasını aydınlatmakta diğer detaylar gölgede kalmaktadır.  

İşleniyor...