0212 291 66 67 bilgi@sanatgezgini.com
0

SEPET

Sepetinizde hiç eser yok.

Soyut Tablolar

İlk soyut tablonun ne zaman yapılmış olduğu, bugünün sanat tarihinde bile bir tartışma konusudur. 1910 yılında Kandinsky'nin soyut eserler üretemeye başlamasıyla birlikte, sanatta yeni ve sonsuz bir hareket alanı açılmış, konunun ve nesnel biçimin sınırları kırılmıştır. Soyut resim (abstract), Batı sanatında ortaya çıkan bir sanat anlayışı olmasıyla birlikte, Türkiye'de ilk örneklerini 1950'lerde görüyoruz.

Soyut; nesnelerin, olayların ya da olguların kendilerinden ayrı olarak düşünülen nitelikleri için kullanılan terimdir. Nesnel gerçekliğin belli bir parçasının düşüncede yansımasıdır. Soyut resim görüneni değil formun ötesindeki özü anlatır. Lekeler, çizgiler, renkler nesnellikten uzak bireysel yorumlamalardır. Hiçbir hareket kontrolsüz ya da bilinçsiz değildir. Eserlerde sanatçının dünyası salt çizgi, leke, renk ve doku olarak ortaya çıkar. Soyut resim içsellikle yapılır, bir düşüncesi ruhu vardır; ama izleyici tarafından hissedildiği gibi yorumlanma fikrine de açıktır.

İşleniyor...