0212 291 66 67 bilgi@sanatgezgini.com
0

SEPET

Sepetinizde hiç eser yok.

Ahmet Şinasi İşler

Ahmet Şinasi İşler

1968 yılında Bursa’da doğan Ahmet Şinasi İşler 1989 yılında Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim – İş Eğitimi Bölümü Grafik Anasanat dalından mezun oldu.
Askerlik görevini Kuleli Askeri Lisesinde Yedek Subay Resim Öğretmeni olarak yerine getirdi.
1997 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Grafik Eğitimi Anabilim dalında Yüksek Lisans,
2001 yılında aynı üniversitenin Güzel Sanatlar Enstitüsü, Grafik Anasanat dalında Sanatta Yeterlik eğitimini tamamladı ve 2006 yılında doçent oldu.
2011 yılında Profesör kadrosuna atanan sanatçı halen Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü, Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.
Sanat ve sanat eğitimi üzerine kuramsal çalışmalar ve projeler ile birlikte birçok kişisel sergi açan sanatçı resim ve özgün baskı resim kapsamında yüzün üzerinde Uluslararası Bienal/ Trienal/ Workshop/ Sanat Kolonisi/ Sergi gibi Ulusal / Uluslararası Karma etkinliğe katılmış olup ulusal ve uluslararası ödülleri bulunmaktadır.

Sanat Anlayışı ve eserine ilişkin bilgi:
Yüksek Lisans yıllarında Prof. Dr. Basri Erdem atölyesinde özgün baskı resim tekniklerinin hemen hepsini deneme fırsatı bulan sanatçı ilk dönem çalışmalarında daha çok yüksek baskı resim tekniği üzerine yoğunlaşmıştır.
Başlangıç yıllarında ürettiği eserler daha çok figüratif anlayış çerçevesinde yüksek baskı resim tekniğinin imkanlarını sorgular nitelikte görülmektedir. Bu nedenle ilk dönem eserlerinde konu ve üslup bütünlüğü yoktur.
Sanatta Yeterlik eğitimi süresince Prof. Dr. Mustafa Aslıer ile çalışma fırsatı bulan sanatçı, ilerleyen yıllarda geometrik temelli keskin çizgisel anlayışa sahip figür yorumlarında daha çok organik ve inorganik biçim ve doku farklılarının ön plana çıktığı kurguları ağırlıklı olarak linol ve ağaç baskı resim tekniğini kullanarak azaltma yöntemi ile gerçekleştirmiştir.
Aynı yıllarda özellikle küçük boyutlu metal gravür çalışmalarında serbest çizgisel anlayışı metal gravürün dokusal zenginliği ile bütünleştirip açık-koyu, boş-dolu dengesi üzerine temellenen çözümlemelerden oluşan soyut arayışları da görmek mümkündür.
İlerleyen yıllarda özellikle linol baskı tekniğini tercih eden sanatçı deniz-su konulu çalışmalarında ağırlıklı olarak doğa ve teknoloji zıtlığını konu alan figüratif eserler üretmiştir.
Son yıllarda yalnızca resim çalışmaları üzerine yoğunlaşan sanatçı desen ve desen temelli figüratif eserler üretmekte olup daha çok İstanbul, müzisyenler, portre ve araç konularını ele alan eserler yapsa da eserlerindeki konu çeşitliliği oldukça geniştir.
İşleniyor...