0212 291 66 67 bilgi@sanatgezgini.com
0

SEPET

Sepetinizde hiç eser yok.

Halim Çeliker

Halim Çeliker

1961 Balıkesir'de doğdu.
1980 Savaştepe Öğretmen Lisesi'ni bitirdi.
1985 M.S.Ü Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü, Prof.Adnan Çoker atölyesinden mezun oldu.
1986 Avusturya Sarzburg Yaz Akademisi'nde Prof. Reimund Girke ile çalışmalar yaptı.
1987 A.Ü Güzel Sanatlar Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı.
1992 M.S.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden "Form-Espas ilişkileri" adlı tez çalışmasıyla sanatta yeterlilik aldı.
1997 M.Ü Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü'nde öğretim elemanı olarak çalışmaya başladı ve halen bu kurumda görevine devam etmektedir.
24 kişisel sergi açtı. Yetmişten fazla karma sergiye katıldı.
Çeşitli resim yarışmalarından altı ödül aldı.
Eserleri yurtiçi ve yurtdışında bazı özel koleksiyonlarda ve müzelerde bulunmaktadır.

Birbirine kenetlenme savaşı içindeki figürlerini boşlukta gezdirdiği büyük boyutlu kompozisyonlarıyla dayanışma, birliktelik, sevgi ve daha çok da “genesis” (yaratılış-doğuş) kavramına ilginç göndermelerde bulunan Halim Çeliker’in resimleri; görüntü – insanla gölge – insan imajını kendine özgü bir çakıştırma tekniği doğrultusunda bir arada kullanarak, espas ve kitle efektleri arasındaki görsel ilişki dengesini başarıyla gerçekleştirmekte, eski İtalyan fütüristlerini akla getiren bir devingenlik etkisini dışa vurmaktadır. Ama bunu, yeni – fütürist bir izlenim yaratmak amacıyla değil, insan gerçekliğinin yorumu yönünde değerlendirmekten yana görmektedir.

Figür ve atmosferik tanımlamalar açısından, çağdaş Türk resminin önemli yanlarına işaret edici tanımlardan yana olan Çeliker’in resimlerinde özellikle belirgin olan ve olmayanın buluştuğu kompozisyonlarında boşluk faktörünün tutarlılaştığı görülür. Renklerin içsel anlamları ötesinde kendince yüklediği ve karşımıza çıkan sistematik renk yaklaşımlarını bir arada kullanılmasıyla dikkat çeker. Sanatçının 90′lı kuşak Türk resmi içinde de özel bir yere sahip olduğunu biliyoruz. Figürlerin birbirleri arasında bakışları yönünde bir espas dolayısıyla diyalektik ilişkisinin varlığı yerine, daha ziyade fütürist plastiği meydana getirdiği dikey, yatay, kimi zamansa diyagonal kütle/sarmal parçalara dikkat etmeliyiz. Sonuç itibariyle Halim Çeliker resimleri, düşünsel sunuşlara her zaman açıktır ve kendi kuşağı içinde önemli bir temsilcidir.

İşleniyor...