0212 291 66 67 bilgi@sanatgezgini.com
0

SEPET

Sepetinizde hiç eser yok.

Mukadder Özdemir Balakoğlu

Mukadder Özdemir Balakoğlu

1984 Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Resim-İş Ana Sanat Dalı'ndan mezun oldu.
1985-1992 Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nde kurum ressamı olarak görev yaptı, 1992-1995 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı çeşitli orta dereceli okullarda resim öğretmeni olarak görev yaptı.
1995 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Fakültesi'nde öğretim görevlisi olarak göreve başladı.
2000 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde “Çağdaş Türk Resminde Natürmort” konulu yüksek lisans tezini tamamladı.
2007 yılında aynı üniversiteden emekli oldu. 2008-2009 yılları arasında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi resim bölümünde danışmanlık görevi yaptı.
2014-2022 yılları arasında ise Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde Sınıf Eğitimi Bölümü'nde sanat ve estetik ve görsel sanatlar öğretimi derslerini yürüttü.

Sanatçı resmin dinamiklerini kullanırken, sanatın doku elemanını akıp giden zamana karşı direncin sembolüne dönüştürüyor. Öyle ki onun organik bir doğa parçasını ele alışında olduğu gibi tematik imgeleri çözümlemesinde de izleyiciyi duygu dünyasında buluşmaya davet ediyor. Sanatçı birbirine doladığı dokularda, plastiğin imkanlarını ve malzeme olanaklarını araştırıyor. Bunu yaparken objelerde doğanın biriktirdiklerinin dokuya dönüşümünü sağlayan yığıntı ve tekrarlar oluştururken figüratif eğilimlerde ise geçmiş zamanın tortularını yığınlarca duygunun simgesine dönüştürüyor. Resimlerdeki dokuların ve yalınlıkla ele alınan renklerin izleyiciyi çeken etki gücü izleyicinin iç yolculuğuyla kesişiyor ve onların kendi tefekkürüne şahit ediyor.

Ödül
2012-UPSD Sanat Bayramı Vitrin Sergileri Sergileme, İstanbul
1996-“Fırat” Konulu Resim Yarışması “Üçüncülük Ödülü” Fırat Üniversitesi, Elazığ

Kişisel Sergiler
2017 Aralık Atatürk Kitaplığı Sergi Salonu, İstanbul
2013 Aralık Atatürk Kitaplığı Sergi Salonu, İstanbul
2009 Ekim Offene Kirche Olten, Basel
2007 Haziran İDGSG, İstanbul
2003 Aralık Y.Y.Ü. Hakkı Atun Sergi Salonu, Van
1999 Eylül DGSG Şanlıurfa
1999 Şubat DGSG Sinop
1998 Mayıs DGSG Van
1998 Ekim  DGSG Van
1997 Mayıs DGSG Van

Bazı Karma Sergiler
2022 Aralık “Edirne With Atatürk”International Dayred Mixed Exhibition”Trakya Üniversity Edirne
2022 Aralık Kalede Sanat Buluşması” Karma Sergi Ankara
2022 Haziran “Circassian Repatriation Organiztion İnternational Art Exhibition, Üsküdar İstanbul
2022 Haziran “N’ART Sanatçı Buluşması” Yunus Emre Kültür Merkezi. Balırköy İstanbul
2022 Mayıs “Çerkes Ressamlar Sergisi” Kadir Has Kültür Merkezi, Kayseri
2020 Ekim “Bulaşıcı Olan İyiliktir” projesinde katılımcı
2019 Türkiye Soroptimist  Kulüpleri Federasyonu Yılbaşı Karma Sergisi, Balat Kültür Evi
2018 Nişart Gallery İstanbul ARTShow Çağdaş Sanat Fuarı
2017 Marmara Ün. Atatürk Eğitim Fakültesi Resim Bölümü mezunlarının resim sergisi Türkan Saylan Kültür Merkezi
2016 Uluslararası Posta Sanatı Bienali NKÜ
2016Thessalonike Made By Artist İnternational Exhibition
2015 TUYAP 25.Uluslararası Sanat Fuarı
2015 Ayvalık Zeytin Hasadı Festivali, Kolektif İnisiyatif
2015 Mart Namık Kemal Üniversitesi, Kolektif İnisiyatif Karma sergi-Her Yerde Olabilir
2014 TUYAP 24.Uluslararası Sanat Fuarı, Kolektif İnisiyatif
2014 Reggio Emilia Art Fiera
2013 TÜYAP Uluslararası Sanat fuarı, Kolektif İnisiyatif
2008- Van Gölü Uluslararası Gençlik ve Kültür Festivali
2008-Çerkes Ressamlar Buluşması Sergisi IV Sergisi
2006 Öğretim Elemanları Karma Resim Sergisi, Nahçivan Devlet Üniversitesi Sergi Salonu, Nahçivan
2005 ÇYDD Karma Sergisi, İskenderun
2004 Öğretim Elemanları Resim Sergisi, Uludağ Üniversitesi Sanat Galerisi, Bursa
2003 Y.Y.Ü. Öğretim Elemanları Sergisi, Hakkı Atun Sergi Salonu, Van

 

 

İşleniyor...