0212 291 66 67 bilgi@sanatgezgini.com
0

SEPET

Sepetinizde hiç eser yok.

Özdemir Altan

Özdemir Altan

1931 yılında doğan sanatçı İstanbul'da yaşamaktadır.
1956 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bö­lümü Zeki Faik İzer atölyesini bitirdi.
1963-1965 yıllarında Paris Bienalleri başta olmak üzere çok sayıda uluslararası ve ulusal etkinliğe katıldı,
çok sayıda kişisel sergiler açtı. Yazar ve konferansçı olarak yaygın bir isim yaptı.
Mo­dern, avangard düşünce ve Pop art ve özellikle postmodern'i Türkiye'de ilk geliştiren kişi oldu.
Türkiye'de ilk küratörlük eylemi olan Avni Lifij sergisi 1968 yılında bu anlamda ilk girişimdir.
Sanatçı kendine özgü kurgu dünyasıyla Çağdaş Türk Resmi'nin gelişimine katkıda bulunarak yazgısına yön veren ve
bugünün Türk resminde kendi kuşağı ve ken­dinden sonraki sanatçıların tamamına yakınını etkileyen tek sanatçı
olduğu gö­rülmektedir. Bu konuda kendisi "Sanatçı referans verir, etki kaçınılmazdır; yöntem değil, sonuç önemlidir." demektedir.
Yaptığı eserlerde değişik doku, strüktür eleman, malzeme, sanat görüşü, ışık vb. aykırılığın
rastlantısal olarak bir araya gelmesiyle oluşan sanat anlayışını be­nimsiyor Özdemir Altan.
Böylece 1988'den bu yana gitgide netleşen bir düşün­ce ile sanatsal espasın birbirinden farklı kavram, köken, yapı ve mantıkların
bir­leşmesiyle oluştuğunu uç noktada kanıtlamak amacıyla rastlantısal buluşma yöntemini geliştirdi.
Uzunca bir süredir, irdelediği ve derslerinde temel öğreti maddesi olarak ele al­dığı espas'ın önce bütün sanat tarihi boyunca kullanılış
biçimine açıklık getirip "sanat birbirinden farklı, kavram, köken, yapı ve mantıkların birleşmesiyle oluşur" şeklinde bir sonuca vararak,
bunu 1970' de doçentlik
deneme dersinde Resim Sanatında Mekan başlıklı ve bir manifesto niteliğindeki konferansında ilk olarak akademisyenler önünde ileri sürdü.
Bunu izleyen zamanlarda Altan bu sav üzerine uluslararası nitelikte bir sanat geliştirdi.
Burada farklı
kişilerin yaptıklarını rastlantısal biçimde birleştirerek ve so­nunda kent haritasının ilçe veya mahallelerini farklı kişilere uygulatarak bu tek­nik,
üslup, malzeme bakımından birbirine tamamen yabancılarla sanat tarihin­de ilk kez radikal bir espas yorumuyla şaşırtıcı bir bütünlük geliştirdi.

Eğitim Durumu

Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi


İşleniyor...